Gadóné Bruckó Andrea

Tevékenység bemutatása

Vállalkozásomban textiltermékek előállításával szeretnék foglalkozni. Minden olyan termék előállításával, amely egy család, nő, gyermekek éltében fellelhető, így például táskák, neszesszerek, takarók, játékok gyártásával.

A vállalkozás létrehozása:

2019-10-01

A vállalkozás székhelye:

7636 Pécs, Neumann János u. 12.

A vállalkozás megalapítójának a neve:

Gadóné Bruczkó Andrea

A vállalkozás adószáma:

55461027-1-22