GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

amit a jelentkezők feltettek felénk
You are here:

Lehet-e, hogy jelentkezésemet ma beadom, mint grafikus, de végül az üzleti tervet rendezvényszervezésre készítem?

Igen, bátorítjuk is a jelentkezőket, hogy a tevékenységeket teljes körűen gondolják át és ha az azzal kapcsolatos engedélykötelezettségnek, végzettségi, képzettségi előírásoknak megfelelnek, aszerint rögzítsenek tevékenységi köröket az üzleti tervükben.

Lehetek-e nappali tagozatos hallgató a pályázat megnyerése után?

A projekt 12 hónapos időszaka alatt és az 1 éves fenntartási időszak alatt nem, azt követően igen.

Átvehetek-e működő céget?

Nem, kizárólag új vállalkozás indítására irányul a támogatási lehetőség, és a vállalkozásindítási költségek finanszírozására van lehetősg, uniós társfinanszírozással.

Más ütemezésű vagy más helyszínű képzési csoportba szeretnék csatlakozni, mik a lehetőségeim?

A jelenlegi képzési csoportok, az eddig beérkezett képzési igények összesítése alapján kerültek kialakításra.

A képzési csoportokra való igényeket folyamatosan követik, és vizsgálják a képzőintézmények. Ennek megfelelően érdemes folyamatosan a honlapot frissíteni, mert folyamatosan kerülhetnek fel újabb képzési csoportok.

Mit tegyek, ha a jelenleg meghirdetett képzések közül egyik sem felel meg?

Javasoljuk, hogy jelentkezzen be a felületre, majd lépjen az „Induló Csoportba csatlakozás” fülre. Az itt meghirdetett képzési csoport alatt lépjen a „Később induló csoportba tudok csatlakozni” opcióra. Amennyiben speciális igénye van, akkor az egyéni megjegyzés rovatban tüntesse fel. A végén a „konkrét csoport megjelölés – csatlakozás” opcióra klikkelve tudja beküldeni a korábban rögzített információkat.

Mennyit hiányozhatok a képzésről?

A képzésekről a képzési órák 10%-át lehet hiányozni, ami a 90 órás képzés esetében 9 órát.

Azért fontos a részvétel, mert az üzleti tervet, ami a képzés zárásának feltétele, azt a képzés során folyamatában készítik el a résztvevők.

Lehet-e felmentésem a képzés alól?

Nincs felmentésre lehetőség. A programba vonás alkalmával mindenkinek vállalnia kellett a képzésen való részvételt, ami elengedhetetlen feltétele a későbbiekben igényelhető támogatás megszerzésének.

Útiköltségtérítéssel kapcsolatos igényemet hol tudom jelezni?

Javasoljuk, hogy jelentkezzen be a felületre, lépjen az „Induló Csoportba csatlakozás” fülre, kattintson az Önnek megfelelő képzésre, majd lépjen a csatlakozom gombra. Ezt követően az adott képzésen belül, a dokumentumok csatolása alatt található egy útiköltségtérítéssel kapcsolatos szekció, melyben jelezheti ezzel kapcsolatos igényét. Amennyiben további kérdése van a témával kapcsolatban, az alábbi kontakttal szükséges felvennie a kapcsolatot, ő tud részletesebb tájékoztatást nyújtani:

Ügyintéző neve: Horváth Anita

Telefonszáma: 06-70-340-1990

Nem tudtam csatolni a bizonyítványaimat, mi a teendő?

A bizonyítványokról készített másolatokat a képzés első napjára is magával hozhatja, amit a helyszínen dolgozó kollégák majd eljuttatnak a képzőintézményekhez.

Mikorra kell odaérnem a képzés helyszínére?

Az első alkalommal a képzés kezdete előtt 30 perccel szükséges a képzés helyszínre odaérni.
Intenzív csoport esetében ez 8:30-at jelent.

Mik a képzési helyszínek?

A képzési helyszínek a www.vallalkoznierdemes.hu oldalon bejelentkezve láthatóak, az „Induló Csoportba csatlakozás” fülre kattintva, lefelé görgetve mind a nyolc képzési program helyszíne elérhető.

A jelenlegi képzések címei:

  • 7634 Pécs, Bázis út 10. – Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Baranya Megyei Kirendeltsége
  • 7400 Kaposvár, Cukorgyár köz 8. – Vállalkozók Háza
  • 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. – Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi telephelye, Új szárny

A helyszínek úgy lettek kiválasztva, hogy akadálymentesek és tömegközlekedéssel jól megközelíthetők legyenek.

Menet közben lehet-e képzési csoportot váltani?

Erre sajnos nincs lehetőség, azt a képzést kell végigjárni, melyre a résztvevő a honlapon jelentkezett. Az intenzív képzési forma a jelenleg legrövidebb időn belül lebonyolítható képzési lehetőség.

8 órás KATA melletti foglalkoztatási jogviszony lehetséges – e – munkaszerződés, megbízási szerződés ? Főállás mellett végezhető vállalkozási tevékenység, illetve erre a vállalkozói tevékenységre választható-e KATA adózási forma?

Válasz :

A program második komponensének keretéből igényelhető 4 573 800 FT összegű támogatási összeg a 8 órás napi munkaviszonyhoz tartozó, az Üzleti terv pénzforgalmi tervébe havonta betervezendő 272 250 Ft bérköltség alapján épül fel a forrásoldalon és a később benyújtható támogatási kérelemben.

A napi nyolc órás munkaviszonytól alacsonyabb volumenben történő munkaviszony esetén arányosan tervezhető a bérköltség és arányosan kevesebb támogatási összeg igényelhető.

Részletes tájékoztató a KATA adózás szabályairól az alábbiakban érhető el:

https://www.nav.gov.hu/nav/ado/kata/Tajekoztato_a_kisadoz20181227.html?query=kata

 

Igen, lehetséges, más munkáltatónál munkaszerződést, megbízási szerződést kötni az alábbi feltételekkel.

  1. évi CXLVII. törvény 2. §. 8.a) főállású kisadózó: a kisadózó, kivéve azt a kisadózót, aki a tárgyhó egészében megfelel az alábbi feltételek bármelyikének:

a) legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, azzal, hogy a heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani

b) a társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül,

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek minősül,

d) a kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján más államban biztosítottnak minősül,

e) olyan magánszemély, aki 2011. december 31-én – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján megállapított – I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32-33. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül,

f) rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50 százalékos vagy kisebb mértékű,

g) a kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak vagy társas vállalkozónak minősül, ideértve más kisadózó vállalkozásban fennálló főállású kisadózó jogállást is,

h)a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban áll,

i)a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat, vagy az előzőekben nem említett államokban folytat ez előbbieknek megfelelő tanulmányokat, azzal, hogy 25. éves életévének betöltéséig ide tartozik a tanulmányait szüneteltető kisadózó is;

 

A fenti jogszabályi feltételek bármelyikének teljesülése azt jelenti, hogy az egyén nem minősül főállású, azaz 8 órás KATA vállalkozónak.

 

Amennyiben azonban valaki főállású KATA vállalkozóként tevékenykedik, nem dolgozhat emellett más munkáltatónál napi 8 órás munkaviszonyban.

 

Ezzel párhuzamosan amennyiben valaki főállásban munkaviszonyban dolgozik egy munkáltatónál, végezhet vállalkozói tevékenységet akár KATA adózási formában is, azonban ez esetben a vállalkozói tevékenysége nem lehet teljes munkaidős, azaz 8 órás.

8 órás KATA melletti nappali tagozatos felsőfokú hallgatói jogviszony lehetséges-e?

Nappali tagozatos felsőfokú hallgatói jogviszony mellett végezhető-e főállású vállalkozási tevékenység, illetve erre a vállalkozói tevékenységre választható-e KATA adózási forma:

Válasz:

Nem végezhető, az alábbi adóhatósági tájékoztatóra figyelemmel.

Részletes tájékoztató a KATA adózás szabályairól az alábbiakban érhető el:

https://www.nav.gov.hu/nav/ado/kata/Tajekoztato_a_foallas20181207.html?query=fels%C5%91oktat%C3%A1s

KATA melletti GYES, GYED jár-e? GYES és GYED mellett végezhető-e vállalkozási tevékenység, illetve hogyan érvényesülnek a KATA szabályai?

Válasz:

A Pályázati feltételek teljesülése mellett végezhető vállalkozási tevékenység azzal, hogy a GYES, GYED ideje alatt a tételes adót a kisadózónak nem kell megfizetnie.

Részletes tájékoztató a KATA adózás szabályairól az alábbiakban érhető el:

https://www.nav.gov.hu/nav/ado/kata/Tajekoztato_a_kisadoz20181227.html?query=kata

„A pályázati anyagomban található vállalkozási tevékenység elsődlegesen nyílászáró forgalmazás és a hozzá tartozó árnyékolástechnika gyártásáról szólt, időközben ha módosítani szeretném a tevékenységet, mégpedig Horvátországi kempingben lakókocsi (használt) bérbeadásra, szezonálisan is belefér a vállalkozni érdemes pályázatban”

Válasz:

A projekt megvalósítási helye Magyarországon található település lehet.

GINOP- 5.1.10- 18 Pályázati felhívás 3.4.1.1  fejezete szerint:

  1. bc) Nem támogatható az a projekt, amelynek keretében a támogatást igénylő a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni.

Kérdezzen!

Send Message