Magyar Iparszövetség (OKISZ)

A Magyar Iparszövetség országos munkaadói társadalmi szervezet, amely tagszervezetei önkéntes elhatározásából, tagjai gazdasági-társadalmi érdekeinek képviseletére és védelmére alakult.

A Szövetségünk helye a magyar gazdaságban:

A Magyar Iparszövetséget 22 területi, illetve szakmai tagszövetség és 2 társult szakmai érdekképviselet alkotja.

A Magyar Iparszövetség 1920-ban alakult, azaz lassan 100 éves múltra tekinthet vissza.

A Szövetség a 90-es évek elején szervezetileg megújult. Ekkor vette fel mai nevét, amely jelezte, hogy a Magyar Iparszövetség (OKISZ) bővítette érdekképviseleti körét és felvállalta a valódi társas magántulajdon talaján kifejlődő új tulajdonosi réteget is.

A Magyar Iparszövetség érdekeltségébe tartozó gazdálkodó szervezetek – melynek létszáma meghaladja az 1000 szervezetet – a nemzetgazdaságnak fontos szereplői, elsősorban a kis- és középvállalkozások kategóriájában, de az ide tartozók mellett sorainkban jelentős számban találhatók mikro vállalkozások, új típusú szövetkezetek csakúgy, mint a jelentős termelési értéket előállító, a nemzetközi piacon is jól szereplő nagyobb szervezetek. 

Szövetségünk célja, hogy Magyarország jövőbeni gazdasági és társadalmi életében meghatározó szerepet vállaló, tekintélyes, európai színvonalú, hagyományaiban és értékeiben gazdag, pártoktól független kis- és középvállalkozói munkaadói érdekképviseleti szervezete legyen.

Érdekképviseleti – érdekfeltáró munkánk a területi és szakmai szövetségek kialakult intézményrendszerére épül, támaszkodik a területi szervezetek közvetlen információira. A Magyar Iparszövetség (OKISZ)-ban szakmai tagozatok és szakértői munkacsoportok működnek, amelyek a szakmai, gazdasági, munkaadói érdekképviseleti tevékenység főbb területei, a gazdálkodás funkciói szerint tömörítik a tagszervezetek képviselőit.

Az MVA-val és a KISOSZ-al közösen, mint konzorciumi partnerek, a GINOP-5.1.9.-17-2017-00005 „Álláskeresők és Fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése”elnevezésű projekt révén, bízunk abban, hogy a sikeres vállalkozást alapítók köre a Magyar Iparszövetség alapvető céljainak megfelelve, a nemzetgazdaság további fejlődését fogják biztosítani.

A program célja, hogy a régióban olyan életképes új vállalkozások jöjjenek létre, amelyek elősegítik a vállalkozói generációváltást, hozzájárulnak a fiatalok és a regisztrált álláskeresők munkaerő-piaci helyzetének megoldásához, és ez által az adott régió gazdasági fejlődéséhez.

 

1146 Budapest, Thököly út 58-60.
Telefon: + 36/1/343-5181
Fax: + 36/1/343-5521
E-mail: okisz@okiszinfo.hu; info@okiszinkubatorhaz.hu