Koronavírus miatti veszélyhelyzet – Vállalkozni Érdemes! program közleménye 2020-03-12Az MVA részéről üzemeltetett honlap, online űrlapok, e-mail postafiók zavartalanul működik.

Az MVA által koordinált programbavonási, kompetenciamérési, motivációs vizsgálatokhoz tartozó ügyvitel zavartalan.

Az MVA működéséhez tartozó változás annyi, hogy törzsidőben (kedd-szerda-csütörtök) történik a beérkező papír alapú dokumentumok adminisztrációja. Az internetes alapú ügyvitel zavartalan, nincs időben korlátozva. A telefonos ügyfélszolgálat a 2020.02.25-étől érvényes protokoll szerint zavartalan.   

Az MVA által biztosított Üzleti Terv ellenőrzési, bírálati, jóváhagyásra történő előkészítési folyamat zavartalan. Hasonlóan a MÁK számára átadott ÜT Főadatok feltöltése is.

A KISOSZ által koordinált képzésszervezés, képzés tekintetében a program alkalmazkodik a Kormány veszélyhelyzethez közzétett rendelkezéseihez, a kapcsolódó intézkedési tervéhez. Amennyiben az iskolarendszer tekintetében további előírások történnek, a program végrehajtói alkalmazni fogják. A közzétett konkrét induló csoportokba történő helyfoglalás a képzésbevonási határozattal (TSZ 5.sz melléklete) rendelkező jelentkezők számára zavartalan.

Az OKISZ által koordinált tanácsadás, mentorálás zavartalanul működik. Amennyiben kizárólag távmunkában kívánja érvényesíteni igényét a jelentkező, ezt kérjük jelezni a szakértő felé, a szolgáltatás biztosítás ennek megfelelően – visszavonásig – történik.


2020-03-16


Az MVA által a program indulásakor létrehozott és azóta is moderált facebook zárt csoport tudja erősíteni és segíteni nemcsak a jelentkezőket, de a már létrehozott vállalkozásokat is. A ránk ülő bizonytalanság része az is, hogy nem tudjuk az időbeni kimenetét, párhuzamos és későbbi hatását a vállalkozásokra. A programban a kezdetektől hangsúlyozzuk minden fórumon, hogy a program egyik jelensége az a vállalkozói hálózatosodás, mely segíti az egy időszakban létrehozott vállalkozások előrehaladását nemcsak a program egyes fázisaiban, hanem a későbbi működésük, növekedésük során is, és akkor is amikor időszakos nehézségeket szükséges leküzdeni. A programban létrejött vállalkozásokat és alapítóikat arra sarkalljuk, hogy erősítsék egymást, egymástól szerezzék be, rendeljék meg az előállított vagy továbbadott termékeket, az általuk nyújtott szolgáltatásokat. A program facebook oldala alkalmas arra, hogy megfelelően leírva tevékenységüket, meg tudják azt ismertetni mind a programban részt vevő más vállalkozók, vállalkozások irányába, mind szélesebb körben.

Facebook csoport
https://www.facebook.com/groups/vallalkoznierdemes/

Facebook oldal:
https://www.facebook.com/vallalkoznierdemes

KISOSZ 2020-04-01-i rövid közleménye a képzésekkel kapcsolatban:

"A 2020.03.26-án Magyar Közlöny 55. számában megjelent 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet alapján (Magyar Közlöny 2020. évi 55. szám ) 

A vészhelyzet időtartama alatt kontaktóra, azaz személyes jelenlétét igénylő tanóra nem tartható. 

Ennek megfelelően a tervezett csoportok átütemezésre kerülnek, további tájékoztatásért kérjük figyelje honlapunkat.”
MVA 2020-04-10-i közleménye a veszélyhelyzettel kapcsolatban megjelent jogi rendelkezésekről: