A program előrehaladásának és az egyes ügyfélkategóriákban látható jelentkezői számadatok alapján az MVA elindítja a program harmadik bevonási szakaszát, annak érdekében, hogy a Vállalkozni Érdemes! Konzorcium számára előírt kötelező vállalásaiban rögzített

képzésbevonandók min: 1543 fő,

képzést eredményesen elvégzettek min: 1389 fő, valamint a

létrehozott vállalkozások min: 1372 fő minimum számai teljesülhessenek.

Az MVA a III. bevonási szakasszal lehetővé teszi új, 30 év alatti jelentkezők számára a programba lépést, szabályozott Támogatási Szerződés kiajánlással.

Képzésbevonhatóak létszáma 2020-07-30-án: 233 fő

Jóváhagyható Üzleti Tervek száma 2020-07-30-án: 88 db.

Azon jelentkezők számát, akik korábban bekerültek a programba és mégis 2020-12-31-ig feladják, lemorzsolódnak, az MVA nem tudja megbecsülni, és olyan információ birtokában sem tudunk lenni a jelenlegi élethelyzetben, sajnos, hogy az egyes jelentkezőknél mikor történik meg a lemorzsolódás.

A III. bevonás programba vonásának módja: nem lesz automatikus szerződés legenerálás. A jelentkező akkor tud Támogatási Szerződést és ESZA bemeneti adatlapot letölteni a honlapon, amikor MVA minden jogosultsági feltételt teljes körűen igazolva lát a honlapon jelentkezőtől kitöltendő űrlapokból és a felcsatolt dokumentumokból.

  • régiós megfelelés – állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel, a lakcímkártya feltöltésével igazolható dokumentum csatolással
  • korbeli megfelelés, valamint személy azonosság – 30 év alatti korcsoport számára lesz elérhető továbbra is a lehetőség, személyi igazolvány feltöltésével igazolható dokumentum csatolással
  • álláskeresői státusz – a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskereső, 25 év felett eredeti Hatósági Igazolással, 25 év alatt Ifjúsági Garancia Rendszer Irányítólappal igazolható dokumentum csatolással
  • nem rendelkezik többségi vagy közvetett többségi tulajdonnal más vállalkozásban, Szándéknyilatkozat/Jelentkezési adatlap teljes körű kitöltésével igazolható
  • nincs nappali tagozatos hallgatói jogviszonya, ESZA bemeneti űrlap teljes körű kitöltésével igazolható.

A transzparencia biztosítása

A JELENTKEZÉSI ADATLAPOT KITÖLTŐK PUBLIKUS SORRENDEZÉSE ITT MEGTEKINTHETŐ VALÓS IDEJŰ ADATOKKAL —> kattintson