1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #9591
  MVA admin
  Adminisztrátor

  Tisztelt Jelentkezők!
  Alábbi pár mondatban szeretném az „Üzleti Terv ellenőrzés, értékelés” projektelem előrehaladását leírni, az első Fejlesztési szakaszok lezárását követően.
  A beérkezett Üzleti Tervek számait, alábbi ábra mutatja.

  ÜT fejlesztési szakaszok
  Szeretnénk megköszönni az első képzési csoportokban részt vevő jelentkezőknek a türelmet, azt az együttműködést, mely oda vezetett, hogy fegyelmezetten és sikeresen lezárultak az első szakaszok.
  Külön köszönöm, hogy a verziócseréket tolerálták és viselték. Ez számunkra is nagy nehézség volt. Mindemellett jelzem, hogy az első verziójú sablonokkal is hagyunk jóvá Üzleti Terveket, tehát ez nem volt akadálya az érdemi jóváhagyásnak.

  Az MVA-ban kollégáimmal a 6., 7. VVT projektet hajtjuk végre, több mint 700 Üzleti Tervet hagytunk jóvá és több mint 600 vállalkozás létrehozását segítettük 2013 óta. Kollégáink nagyon tapasztaltak, a vállalkozásfejlesztési szakmában legalább 5-6, a többségünknek 15-20 szakmai tapasztalata van.
  A korábbi VVT projektek pár száz vállalkozás létrehozását segítették, többnyire 20-30 hónap alatt. Itt, a DD régióban mindössze 90 vállalkozás jött létre az előző, GINOP-5.2.2 programban.
  Most, a mai napig több mint 420 jelentkező végezte el a képzést 2019-04-23-tól és sajnos csak 250 eÜT érkezett be az MVA-ba.

  A KISOSZ-OKISZ-MVA konzorciumnak a jövő év végéig az a kötelezettsége, hogy 1543 jelentkező kerüljön képzésbe ezen személyek 90%-a vállalkozást hozzon létre. Ez nem 90 db.
  Ez a program tömeges ügykezelést igényel. Erre az MVA-ban rendelkezünk megfelelő felkészültséggel. Ezt az első Fejlesztési szakaszok sikeres zárása is igazolja:
  211 db eÜT-re megküldtük a visszajelzést, 15 db Üzleti Terv már a múlt héten jóváhagyásra került, 20 vár aláírásra, jóváhagyásra, a beérkezett anyagok feldolgozottságát „hétrekészen” sikerül tartani. Minden héten van lehetőség velünk konzultálni videókonferencia keretében, beérkező e-maileket kollégáim megválaszolják. Jómagam 24 órán belül reagálok minden nekem címzett facebook zárt csoportban történő megkeresésre. Szót értünk a jelentkezőinkkel.

  Arról, hogy Önök esetében először trénerként feltűnő pályázatíró, (Beck Zoltán) a facebook zárt csoportban megpróbált minősíteni:
  https://www.facebook.com/groups/vallalkoznierdemes/permalink/2088637378106471/?comment_id=2088661944770681&reply_comment_id=2088854421418100&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7Dm

  A vélemény szabadsága adott, minden véleményre eddig is nyitottak voltunk, vagyunk.

  Az invalid, túlzó, dezinformáló és destruktív, megnyilvánulásokat, főleg a negatívan hangulatkeltésű megnyilvánulásokat nem tűrhetjük, mivel ezek Önöket nyugtalanítják. Kérem, kezeljék az ilyen megnyilvánulásokat fenntartással. A program kezelői és felelősei: KISOSZ-OKISZ-MVA

  Amennyiben én magam szigorúan jelzek, az nem biztos, hogy a „kioktató stílus” -sal egyenlő, mint egyesek nyíltan próbálják interpretálni. Sok programban részt vevőnek van élő tapasztalata az MVA kollégáinak hozzáállásáról, arról, hogy miként bánunk, én magam is miként bánok jelentkezőinkkel, hogy fordulunk az emberek felé. Kérem erre figyeljenek, ne arra, ahogy egyesek ezt feltüntetik nyíltan vagy nem nyíltan. Főleg kérem azon jelentkezőinket, hogy fenntartással kezeljék, akik nem beszéltek még velem, nem beszéltek velünk személyesen.

  Kérem Önöket, ránk figyeljenek!

  Kérem, ne higgyék el a túlzott határozottsággal, nagy meggyőző erővel „kommunikáló” olyan egyes megnyilvánulásoknak, melyek megpróbálnak akár engem, vagy az MVA-át vagy megpróbálják az MVA üzleti gyakorlatát minősíteni.

  Az üzleti gyakorlat szigorúsága és következetessége azért van, hogy az egyéni jelentkezők felkészülését segítse. Érthető, hogy egyes pályázatíróknak ez nincs ínyére.

  Nagyon jó azt látni, hogy nagyon sokan, jelentkezőink, önállóan, önerőből, szépen formálják, építik az Üzleti Terveiket, építik a létrehozni kívánt vállalkozásuk sorát, sorsát.
  A pályázat első komponensének a végigviteléhez nincs szükség pályázatíróra. Nem tiltjuk, nem tilthatjuk meg pályázatíró, megfelelő felkészült tanácsadó igénybevételére, sőt a program második komponensénél ez áldásos is, főleg a később pénzügyi elszámolások elkészítésénél.

  Az első komponensben az Üzleti Terv megírása a jelentkező saját feladata. Magának árt a jelentkező, ha úgy bíz meg mást ezzel, hogy a saját tudata nem fogja be, nem érti teljes részletezettséggel, teljes körűen a saját maga által aláírt Üzleti Terv lényegét, a rögzített paraméterek hatásait, összefüggéseit. Ezért kérem Önöket, hogy saját maguk írják és pontosítsák Üzleti Tervüket.

  Horváth László
  ügyvezető igazgató-helyettes
  Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.