REGISZTRÁCIÓ

regisztráció-alapadatok

A program által biztosított 995+548=1543 kézpzési hely volumenéig 2020-09-28-án kiajánlásra kerültek a III. bevonási szakaszban az utolsó képzési hely feltöltése érdekében a Támogatási Szerződések. Esetleges további kiajánlások 2020-11-14-ig - további programba vonások - akkor lehetségesek, ha a KISOSZ és az OKISZ írásban lemorzsolódó jelentkezők tényét jelzi az MVA felé. A regisztráció a honlapon a 30 év alatti életkorú jelentkezők számára továbbra is nyitott, lehetséges továbbra is a jelentkezési adatlap kitöltése, a jogosultságot igazoló dokumentumok felcsatolása, azonban ez tartaléklistán történő nyilvántartást jelent.

Enter Password
Jelszó megerősítése
2019-07-29-től a 30 év feletti életkorú jelentkezők számára a regisztráció időlegesen felfüggesztésre került. A program 30 év feletti álláskeresőkre vonatkozó kötelező vállalásai teljesültek 2020-08-04-re, a 30 év felettiek regisztrációja emiatt lezárult.

https://www.vallalkoznierdemes.hu/30-ev-feletti-eletkoru-jelentkezok-programba-vonasanak-lezarasa/

A regisztrációval hozzájárul, hogy a Konzorcium a Vállalkozni Érdemes! programmal kapcsolatos információkat email elérhetőségére továbbítja.

Alapadatok online feltöltése – Jelentkezési Adatlap – Szándéknyilatkozat-Támogatási Szerződés készítése

2
Nincs engedélye az űrlap megtekintésére. Kérjük lépjen be a regisztrációkor megadott e-mail címével és jelszavával az adatok, űrlapok megtekintéséhez.

Programbavonással kapcsolatos dokumentumok postára adásának jelzése

Nincs engedélye az űrlap megtekintésére. Kérjük lépjen be a regisztrációkor megadott e-mail címével és jelszavával az adatok, űrlapok megtekintéséhez.

A program állomásai ebben az időszakban

Regisztráció-Szándéknyilatkozat-Támogatási Szerződés készítése

A regisztrációs felületen az adatok pontos kitöltése szükséges különös tekintettel a telefonszám, a név és az e-mail cím helyes megadására. Folyamatosan lehet regisztrálni a programba, a lezárásról tájékoztatás kerül majd ki a honlapra.

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

 • online regisztráció
 • szándéknyilatkozat űrlap online kitöltése,
 • a Szándéknyilatkozat és a Támogatási Szerződés legenerálása (2019-01-04-től)
 • várni további értesítésünket, a teendőkről tájékoztató üzenetet küldünk.

Kompetenciamérés – helyfoglalás, megjelenés

Az ESEMÉNYEK menüpontbanhelyet tud foglalni a kompetenciamérésre.

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

 • A helyfoglalást követően személyesen megjelenni a kompetenciamérésen és megírni a feladatsort.

Támogatási Szerződés kétoldalú aláírása – Programbavonás

A jelentkező és a Konzorcium között kétoldalúan aláírásra kerül a Támogatási Szerződés.

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

 • A postai úton kiküldésre kerülő Támogatási Szerződés dokumentumának elhelyezése a projekt dossziéban

Motivációs vizsgálat

A program felé előírás, hogy a képzésbe vont jelentkezők 90%-nak vállalkozást szükséges létrehozni. A képzésbevonás előtt a Konzorcium méri a jelentkezők motivációját, elszántságát.

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

 • Figyelni a Konzorcium egyedi jelzését, a feltett kérdésekre választ adni.

ESZA Kérdőív kitöltése

Nincs engedélye az űrlap megtekintésére. Kérjük lépjen be a regisztrációkor megadott e-mail címével és jelszavával az adatok, űrlapok megtekintéséhez.

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

Az online kitöltést követően az oldal telején megjelenő download opció alól töltse le, nyomtassa a dokumentumot, 1 példányban írja alá és csatolja vissza az űrlap alján található dokumentumcsatolóba. Az aláírt dokumentum eredeti példányát a Támogatási Szerződés mellékleteként a leírt komplettírozási teendősor részeként juttassa el az összes dokumentummal egy postai küldeményben az MVA 1277 Bp.23 Pf. 4 címére.

 

Nincs engedélye az űrlap megtekintésére. Kérjük lépjen be a regisztrációkor megadott e-mail címével és jelszavával az adatok, űrlapok megtekintéséhez.

 

EGYÉNI FELADATSORA AZ ALÁBBI KÉPRE KATTINTVA LETÖLTHETŐ

Még nem került közzétételre kompetenciamérési feladatsor az Ön esetében.

 

Motivációs Vizsgálat

MOTIVÁCIÓS VIZSGÁLAT – kérdések – válaszadási felület – kitöltendő vizsgálati űrlapok

MV_0 – Alapkérdések – Alap Motivációs Űrlap
külön oldalon nyílik meg ide kattintva

MV_1 – Motivációs Vizsgálat I. Űrlap
külön oldalon nyílik meg ide kattintva

MV_2 – Motivációs vizsgálat II.
külön oldalon nyílik meg ide kattintva

 

MOTIVÁCIÓS VIZSGÁLATOK JELENTÉSEI – VISSZAJELZÉSEI 

AZ ALÁBBIAKBAN ELÉRHETŐEK

Még nem került közzétételre dokumentum az Ön esetében.

 

 

 

Nincs engedélye az űrlap megtekintésére. Kérjük lépjen be a regisztrációkor megadott e-mail címével és jelszavával az adatok, űrlapok megtekintéséhez.

Képzési igényfelmérés, csoportba csatlakozás

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

 • Online módon szükséges jelezni a földrajzilag és ütemezésben legmegfelelőbb településeket, opciókat.

Képzésbevonás – TSZ 5. számú mellékletének kiadása

A programba vonás nem egyenlő a képzésbe vonással. A képzésbe akkor kerülhet egy jelentkező, amennyiben a Konzorcium kiadja számára a szerződés Képzésbevonásról szóló Határozat című mellékletét.

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

 • Figyelni a Konzorcium egyedi értesítését, mely a honlapon a belső profilban kerül közzétételre, egyidejűleg e-mail kiküldésével.

Konkrét csoportba csatlakozás:

Összes helyfoglalás 2019-04-02. 15:00-tól: 1388 fő

Alábbi képre kattintva átnavigáljuk arra az oldalra, melyen el tudja végezni az induló képzési csoportba történő helyfoglalását.

Felhívjuk figyelmét, hogy csak akkor végezze el konkrét képzési csoportba csatlakozását, amennyiben a KÉPZÉSBE VONÁSI HATÁROZAT – TSZ 5.sz. melléklete – is rendelkezésére áll, mivel Támogatási Szerződése ezen dokumentum kiadásakor lép teljes körűen hatályba, és ez a dokumentum jelenti képzésbe vonási jogosultságát.

belépés a helyfoglaláshoz

Az MVA ezzel a kattintásával átengedi a program KÉPZÉS fázisába, legközelebb a benyújtásra kerülő Üzleti Tervének ellenőrzésekor fogunk belépni a folyamatba.
Jó tanulást, felkészülést kívánnak az MVA munkaszervezetének tagjai!


Képzéssel kapcsolatos kérdései esetén, kérjük, hívja a Képzőintézményeket az alábbi elérhetőségek egyikén:
DFT
Telefon: +36-20-338-0920
Email: kepzes519@dft.hu
Ügyfélszolgálati idő: hétköznapokon 10-16 óra között

ELH
Telefon: +36-20-391-2580
Email: ginop519@easylearning.hu
Ügyfélszolgálati idő: hétköznapokon 10-16 óra között

Tisztelt Résztvevők!

A járványügyi készültség alatt a honlapon kihelyezett ütemezés szerint tudjuk biztosítani a lehetőséget a képzési csoportokba történő csatlakozásra.

Amennyiben az aktuálisan meghirdetett képzési csoportokban nem kíván még helyet foglalni, kérjük a ’Későbbi csoportba csatlakozom’ opciót válassza.

KISOSZ alvállalkozói

KÉPZÉS

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

 • Megjelenni a képzésen, elsajátítani a tudásanyagot, záróvizsgát teljesíteni.

 

ELŐZETES ÜZLETI TERV BENYÚJTÁSA

benyújtott előzetes Üzleti Tervek száma: 1400

2020-03-30-tól hibamentességet igazoló hitelesítést szükséges elvégezni, mely erre a linkre kattintva elérhető

Nincs engedélye az űrlap megtekintésére. Kérjük lépjen be a regisztrációkor megadott e-mail címével és jelszavával az adatok, űrlapok megtekintéséhez.

ÜT VISSZAJELZÉS AZ ALÁBBI KÉPRE KATTINTVA LETÖLTHETŐ

Még nem került közzétételre ÜT visszajelzés az Ön esetében.

I. tervezési szakasz (2019-05-10-ig benyújtott eÜT-ék) tapasztalatai

Előzmények:

 

A közzétett I. ÜT tervezési szakaszban 51 db előzetes Üzleti Terv érkezett be az üzleti tervek ellenőrzéséért és értékeléséért felelős MVA-hoz.

 

Fókusz:

 

 

Az előzetes Üzleti Tervek feldolgozása, ellenőrzése alapján szükségesnek látjuk egy kontrolltábla közzétételét, mely segítséget jelent a pontos összeállításhoz. A kontrolltábla tartalmazza és mutatja azokat az ellenőrzési pontokat, melyeket az Üzleti Terv sablonban figyelni kell ahhoz és teljes pontossággal szükséges kitölteni, hogy jóváhagyásra kerülhessen egy Üzleti Terv.

 

KONTROLLTÁBLA ide kattintva letölthető

 

 

A kontrolltábla szabadon csatolható az xlsx formátumú excel fájlhoz az alábbi opciókat használva.

Adatok menü ——-> Hivatkozások opció ——–> Váltás gomb ——-> Forrás váltása ablakban a ÜT xlsx kikeresése után Megnyitás

Ezt követően a kontrolltábla hivatkozásai az ÜT xlsx fájl megfelelő adatmezőire, celláira fognak hivatkozni és láttatni fogják az ellenőrzött adatokat, összefüggéseket.

A kontrolltábla egy béta verzióban közzétett segédtábla. Minden további építő, kiegészítő javaslat megküldésére nyitottak vagyunk jelentkezői oldalról. Kérjük mindezeket a vallalkoznierdemes@mva.hu -mail címre eljuttatni.

 

Továbblépés:

 

Az I. tervezési szakaszban 2019-05-10 00:01-ig beérkezett előzetes Üzleti Terveket benyújtó jelentkezőknek az MVA a kontrolltáblákat elkészítette, egyedileg közzé fogja tenni. A II. tervezési szakaszban, 2019-06-10-ig előzetes Üzleti Terveket benyújtó jelentkezőknek így már lehetőségük lesz saját maguk számára a kontrolltáblát hozzácsatolni az xlsx formátumú Üzleti Tervükhöz.

 

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány biztosít konzultációt az előzetes Üzleti Tervekhez kiadott visszajelzésekhez. Ez a konzultáció kizárólag a visszajelzéshez szorosan kapcsolódó, a visszajelzés tartalmi részeihez tartozó, értelmező, egyértelműsítő kérdésekre irányul.

Az Üzleti Tervezés kapcsán felvetődő szakmai kérdések megválaszolásának egyedi és csoportos szakmai segítése, üzleti tervezést támogató tanácsadás formájában az OKISZ-nál elérhetőek.

Az alábbi opció alatt van lehetőség MVA konzultációt kezdeményezni.

 

 

ÜT visszajelzés utáni konzultáció kezdeményezése az MVA-val ide kattintva – lesz lehetséges

VÉGLEGES ÜZLETI TERV BENYÚJTÁSA

benyújtott végleges Üzleti Tervek száma: 1297

2020-03-30-tól hibamentességet igazoló hitelesítést szükséges elvégezni, mely erre a linkre kattintva elérhető

Nincs engedélye az űrlap megtekintésére. Kérjük lépjen be a regisztrációkor megadott e-mail címével és jelszavával az adatok, űrlapok megtekintéséhez.

VÉGLEGES ÜZLETI TERVHEZ TARTOZÓ FEDLAP-NYILATKOZAT

POSTÁRA ADÁSÁNAK JELZÉSE

postára adott Üzleti Terv Fedlapok száma: 1168

Nincs engedélye az űrlap megtekintésére. Kérjük lépjen be a regisztrációkor megadott e-mail címével és jelszavával az adatok, űrlapok megtekintéséhez.

TISZTÁZÓ KÉRDÉS AZ ALÁBBI KÉPRE KATTINTVA LETÖLTHETŐ

Nem került közzétételre tisztázó kérdés az Ön esetében.

ÜZLETI TERV JÓVÁHAGYÁSÁT TARTALMAZÓ TANÚSÍTVÁNY ALÁBBI KÉPRE KATTINTVA LETÖLTHETŐ

jóváhagyott Üzleti Tervek száma: 1456

Még nem került közzétételre ÜT Tanúsítvány az Ön esetében.

ÜZLETI TERV JÓVÁHAGYÁSA UTÁNI TUDNIVALÓK IDE KATTINTVA MEGTEKINTHETŐEK

FELÜLVIZSGÁLT ÜZLETI TERV BENYÚJTÁSA

benyújtott felülvizsgált Üzleti Tervek száma: 119
Nincs engedélye az űrlap megtekintésére. Kérjük lépjen be a regisztrációkor megadott e-mail címével és jelszavával az adatok, űrlapok megtekintéséhez.

FELÜLVIZSGÁLT ÜZLETI TERVHEZ TARTOZÓ FEDLAP-NYILATKOZAT

POSTÁRA ADÁSÁNAK JELZÉSE

postára adott Üzleti Terv Fedlapok száma: 1168

Nincs engedélye az űrlap megtekintésére. Kérjük lépjen be a regisztrációkor megadott e-mail címével és jelszavával az adatok, űrlapok megtekintéséhez.

FELÜLVIZSGÁLT ÜZLETI TERV HITELESÍTÉSETT DOKUMENTUMAI AZ ALÁBBI KÉPRE KATTINTVA LETÖLTHETŐEK

felülvizsgált Üzleti Tervekhez tartozó hitelesítések száma: 62

Még nem került közzétételre felülvizsgált ÜT-hez tartozó hitelesített dokumentum az Ön esetében.

Üzleti Tervezés

Tanácsadás: A program, minden pályázó részére, biztosít tanácsadókat, akik segítik az üzleti tervezés során felmerülő kérdések megválaszolásában kis csoportos vagy egyéni tanácsadás keretében. A képzésekkel párhuzamosan folyamatosan lehetősége nyílik konzultációkra a megadott időpontokban a tanácsadókkal.

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

 • Elkészíteni az előzetes Üzleti Tervét

Előzetes Üzleti terv benyújtása

A Képzés indulásával egyidejűleg elkezdheti elkészíteni saját Üzleti tervét az országosan egységes elfogadott és a honlapon közzétett régiós sablonban vagy online a honlapon. A kitöltésben a képzésen elsajátított tudásanyag a kitöltési útmutató valamint a térítésmentesen biztosított tanácsadók nyújtanak segítséget.

Tanácsadás:A program, minden pályázó részére, biztosít tanácsadókat, akik segítik az üzleti tervezés során felmerülő kérdések megválaszolásában kis csoportos vagy egyéni tanácsadás keretében. A képzésekkel párhuzamosan folyamatosan lehetősége nyílik konzultációkra a megadott időpontokban a tanácsadókkal.

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

 • Elkészíteni az előzetes Üzleti Tervét

Végleges üzleti terv benyújtása online és postai módon

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

 • A végleges Üzleti Tervet feltölteni a honlapra, az útmutatónak megfelelően valamint az 1 oldalas Fedlap-Nyilatkozat nevű dokumentumot szintén csatolni a vÜT csatolóba és postai úton is eljuttatni a leírtak szerint.

Üzleti Terv Jóváhagyása

A Konzorcium a jóváhagyást jelentő Tanúsítványt közzéteszi a jelentkező belső profiljában.

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

 • Tanúsítvány letöltése az online felületéről.
 • A Vállalkozás ezt követően alapítható meg a jóváhagyott Üzleti Terv szerint.

A Tanácsadási-Mentorálási projektelemekért felelős konzorciumi tag – OKISZ – tájékoztatója


A Magyar Iparszövetség a GINOP-5.1.9.-17-2017-00005 „Álláskeresők és Fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése”elnevezésű projekt keretében a tanácsadási és mentorálási szolgáltatások biztosítását vállalta fel:

 • A vállalkozási tanácsadást a vállalkozás stabil működésének támogatására, adminisztratív vállalkozásvezetési feladatok (pld. könyvelőválasztás, bankszámla létrehozása, cégbírósági bejegyzés) teljesítésének érdekében átlagosan 4 órában biztosítunk 4 hónapon keresztül egyéni konzultáció formájában.
 • A mentorálás folyamán a mentor és mentoráltja havonta megbeszélik a vállalkozás helyzetét, felülvizsgálják az üzleti tervét. A mentor tanácsokkal látja el mentoráltját, ha kockázatot észlel, azt jelzi a projektmenedzsment felé. Folyamatosan monitoringozza, és dokumentálja a fiatal vállalkozók tevékenységét. A mentorálást vállalkozásonként átlagosan 12 óra időtartamban biztosítjuk egy éven keresztül egyéni konzultáció formájában.
 • A pénzügyi tanácsadást a vállalkozás hosszú távú pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében vállalkozásonként átlagosan 2 óra időtartamban biztosítunk 2 hónapon keresztül egyéni konzultáció formájában.

A Magyar Iparszövetség tanácsadási és mentorálási szolgáltatások kötelező igénybevételéhez szükséges Nyilatkozat az alábbi linkre kattintva tölthető le:

NYILATKOZAT célcsoporti tagtól

 

Utazási költségtérítés

A Magyar Iparszövetség bírálja el, illetve hagyja jóvá, az arra jogosultak számára, a képzésen való részvételhez igénybe vett utazás költségtérítését.

Ezen lehetőség részleteire vonatkozóan, minden fontos információ fellelhető a honlap Gyakori kérdések menüpontja alatt.

Az utazási költségtérítés igényléséhez szükséges Nyilatkozat az alábbi linkre kattintva letölthető:

Utazási Költségtérítésre Vonatkozó Nyilatkozat – OKISZ

Az utazási költségtérítéssel kapcsolatban, további kérdés esetén keresse a Magyar Iparszövetség munkatársát, Horváth Anitát a következő telefonszámon: 06-70-340-1990, vagy e-mail-ben az info@okiszinkubatorhaz.hu címen keresztül.A Tanácsadási-Mentorálási projektelemek szolgáltatásait a programban részt vevő jelentkezőknek nyújtó szervezet tájékoztatója


A projekt keretében megkezdődött a tanácsadási, mentorálási szolgáltatásunk, mely díjmentesen igénybe vehető minden, a képzésre már jelentkező és azt sikeresen elvégző résztvevő számára. A tanácsadás keretében lehetőség van egyéni és csoportos tanácsadásra és mentorálásra, illetve számos mentor rendezvénnyel, workshoppal is készülünk a projekt során.

A kezdő, induló vállalkozások számára számos kihívást tartogat az első néhány év, tapasztalatok szerint a vállalkozások egy részét már az első évben a megszűnés fenyegeti. A tanácsadások, mentorálás célja, hogy segítse a megalakult vállalkozásokat a siker felé vezető úton, hogy ne csak túléljék az első évet, hanem megteremtsék az alapját egy stabil, profitábilis vállalkozásnak. Ennek érdekében már az üzleti tervezés folyamatába is be fognak kapcsolódni a tanácsadók, mentorok, akik személyre szabottan segítenek az üzleti terv megfelelő felépítésében, majd a vállalkozás megalapításában, működtetésében adnak szakszerű és gyakorlatias tanácsokat.

Az alábbi területeken vehetnek igénybe ingyenes tanácsadást, mentorálást:

 • üzleti tervezés – üzleti terv tanácsadás
 • vállalkozás a gyakorlatban, vállalkozási ismeretek – vállalkozási tanácsadás
 • pénzügy, adózás – pénzügyi tanácsadás
 • marketing, jog, pénzügyi tudatosság, finanszírozási lehetőségek, a pályázati folyamat nyomon követése – egyéni mentorálás és szakmai rendezvények csoportos mentorálás keretében.

A tanácsadást, mentorálást biztosító szakértők neve és elérhetősége itt lesz megtekinthető:

  • Molnár Klára
  • Bíró Péter
  • Schmidt Kitti
  • Könczöl Katalin
  • Kiss Lívia
  • Balogh Ildikó
  • Pénzes János
  • Bebics János
  • Kiss Zoltánné
  • Szabó Gyöngyi
  • Kincse Alexandra
  • Balázsdi-Szabó Viktor

Az elkövetkezendő hetekben a tanácsadók minden célcsoporti tagot egyenként megkeresnek telefonon, és a tanácsadások, mentorálás részleteiről bővebb tájékoztatást fognak nyújtani. 

Addig is felmerülő kérdéseiket a tanacsadas2020@gmail.com e-mail címre tudják megküldeni, melyet követően munkatársaink felveszik a kapcsolatot Önökkel.”

Somogy és Tolna megye: + 36 30 821 3432
Baranya megye: +36 70 883 9863, +36 70 883 98 62.

Tisztelettel és üdvözlettel: Németh és Tímár Ügyvédi Iroda 

Vállalkozás létrehozását követően, itt kérjük rögzíteni az adatait, a később benyújtásra kerülő támogatási kérelem egyes paramétereit.

létrehozott vállalkozás adatai
 • alapadatok
 • -------> tovább a Támogatási kérelem adatai oldalra
Vállalkozás státusza

Vállalkozásának egyéni digitális elérhetőségeit az alábbiakban tudja rögzíteni

Vállalkozásának, biztosított szolgáltásainak, nyújtott termékeinek paramétereit az alábbiakban tudja rögzíteni-(ED39)

Sending

Vállalkozás létrehozása

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

 • A Vállalkozás létrehozása a jóváhagyott Üzleti Terv szerint.

A második komponens pályázatának beadása

Az ügyfélkapun keresztül benyújtható a GINOP-5.1.10 vagy a GINOP-5.2.7 pályázat.

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

 • Benyújtani a pályázatot a jóváhagyott Üzleti terv szerint.

Mentorálás

A Konzorcium a program keretében mentorálást biztosít a jelentkezőknek.

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

 • Nyitott kérdés, probléma esetén Mentor szakmai segítségét igénybe venni – a szolgáltatás térítésmentes.

Itt lesz elérhető az ESZA bemeneti kérdőívvel kapcsolatos felület, a közzétételről külön e-mailben értesítjük a regisztrálókat.

ESZA kimeneti kérdőív kitöltése

Az ESZA kimeneti kérdőív felületen szükséges az adatok pontos kitöltése.

Nincs engedélye az űrlap megtekintésére. Kérjük lépjen be a regisztrációkor megadott e-mail címével és jelszavával az adatok, űrlapok megtekintéséhez.

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

Az online kitöltést követően PDF dokumentumot kérünk -későbbiekben- legenerálni és aláírva eljuttatni.

Az ESZA bemeneti kérdőív felületen szükséges az adatok pontos kitöltése. Az online kitöltést követően – 2019-01-04-től – töltse le, nyomtassa a dokumentumot 1 példányban írja alá és a Támogatási szerződés mellékleteként juttassa el postai úton az MVA 1277 Bp.23 Pf. 4 címre.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Az MVA még nem töltött fel dokumentumot.
No Entries Found
Az MVA még nem töltött fel dokumentumot.
A Konzorcium Önnek kialakított egyedi jelzései itt megtekinthetőek:
A Képző Szerv Önnek kialakított egyedi jelzései itt megtekinthetőek:
No Entries Found
Az Ön egyedi jelzései itt rögzíthetőek:
Nincs engedélye az űrlap megtekintésére. Kérjük lépjen be a regisztrációkor megadott e-mail címével és jelszavával az adatok, űrlapok megtekintéséhez.
Az oldal frissítése után itt láthatóak az Ön egyedi jelzései:
No Entries Found

Regisztráció-Szándéknyilatkozat-Támogatási Szerződés készítése

A regisztrációs felületen az adatok pontos kitöltése szükséges különös tekintettel a telefonszám, a név és az e-mail cím helyes megadására. Folyamatosan lehet regisztrálni a programba, a lezárásról tájékoztatás kerül majd ki a honlapra.

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

 • online regisztráció regisztráció dátuma:

  11

 • szándéknyilatkozat űrlap online kitöltése,
 • a Szándéknyilatkozat és a Támogatási Szerződés legenerálása (2019-01-04-től)
 • várni további értesítésünket, a teendőkről tájékoztató üzenetet küldünk.
Read more

ESZA Kérdőív kitöltése

ESZA Kérdőív kitöltése

Az ESZA bemeneti kérdőív felületen szükséges az adatok pontos kitöltése.

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

Az online kitöltést követően (2019-01-04-től) töltse le,  nyomtassa a dokumentumot 1 példányban írja alá és a Támogatási szerződés mellékleteként juttassa el postai úton az MVA 1277 Bp.23 Pf: 4 címre.

Read more

Kompetenciamérés – helyfoglalás, megjelenés

Az ESEMÉNYEK menüpontban helyet tud foglalni a kompetenciamérésre.

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

 • A helyfoglalást követően személyesen megjelenni a kompetenciamérésen és megírni a feladatsort.

 

Read more

Támogatási Szerződés kétoldalú aláírása – Programbavonás

A jelentkező és a Konzorcium között kétoldalúan aláírásra kerül a Támogatási Szerződés.

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

 • A postai úton kiküldésre kerülő Támogatási Szerződés dokumentumának elhelyezése a projekt dossziéban
Read more

Motivációs vizsgálat

A program felé előírás, hogy a képzésbe vont jelentkezők 90%-nak vállalkozást szükséges létrehozni. A képzésbevonás előtt a Konzorcium méri a jelentkezők motivációját, elszántságát.

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

 • Figyelni a Konzorcium egyedi jelzését, a feltett kérdésekre választ adni.
Read more

Képzési igényfelmérés, csoportba csatlakozás

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

 • Online módon szükséges jelezni a földrajzilag és ütemezésben legmegfelelőbb településeket, opciókat.
 • A konkrétan induló csoport csatlakozási űrlapján jelezni szándékát.

 

Read more

Képzésbevonás – TSZ 8. számú mellékletének kiadása

 

A programba vonás nem egyenlő a képzésbe vonással. A képzésbe akkor kerülhet egy jelentkező, amennyiben a Konzorcium kiadja számára a szerződés Képzésbevonásról szóló Határozat című mellékletét.

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

 • Figyelni a Konzorcium egyedi értesítését, mely a honlapon a belső profilban kerül közzétételre, egyidejűleg e-mail kiküldésével.
Read more

KÉTZÉS

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

 • Megjelenni a képzésen, elsajáítani a tudásanyagot, záróvizsgát teljesíteni.
Read more

Üzleti Tervezés

Tanácsadás: A program, minden pályázó részére, biztosít tanácsadókat, akik segítik az üzleti tervezés során felmerülő kérdések megválaszolásában kis csoportos vagy egyéni tanácsadás keretében. A képzésekkel párhuzamosan folyamatosan lehetősége nyílik konzultációkra a megadott időpontokban a tanácsadókkal.

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

 • Elkészíteni az előzetes Üzleti Tervét
Read more

Előzetes Üzleti terv benyújtása

A Képzés indulásával egyidejűleg elkezdheti elkészíteni saját Üzleti tervét az országosan egységes elfogadott a honlapon közzétett régiós sablonban. A kitöltésben a képzésen elsajátított tudásanyag a kitöltési útmutató valamint a térítésmentesen biztosított tanácsadók nyújtanak segítséget.

Tanácsadás: A program, minden pályázó részére, biztosít tanácsadókat, akik segítik az üzleti tervezés során felmerülő kérdések megválaszolásában kis csoportos vagy egyéni tanácsadás keretében. A képzésekkel párhuzamosan folyamatosan lehetősége nyílik konzultációkra a megadott időpontokban a tanácsadókkal.

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

 • Elkészíteni az előzetes Üzleti Tervét
Read more

Végleges üzleti terv benyújtása online és postai módon

Végleges üzleti terv benyújtása online és postai úton

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

A végleges Üzleti tervet postai úton megküldeni eredeti példányban valamint online feltölteni a honlapra, az útmutatónak megfelelően.

Read more

Üzleti Terv Jóváhagyása

A Konzorcium a jóváhagyást jelentő Tanúsítványt közzéteszi a jelentkező belső profiljában.

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

 • Tanúsítvány letöltése az online felületéről.
 • A Vállalkozás ezt követően alapítható meg a jóváhagyott Üzleti Terv szerint.
Read more

Vállalkozás létrehozása

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

 • A Vállalkozás létrehozása a jóváhagyott Üzleti Terv szerint.
Read more

A második komponens pályázatának beadása

Az ügyfélkapun keresztül benyújtható a GINOP-5.1.10 vagy a GINOP-5.2.7 pályázat.

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

 • Benyújtani a pályázatot a jóváhagyott Üzleti terv szerint.
Read more

Mentorálás

A Konzorcium a program keretében mentorálást biztosít a jelentkezőknek.

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

 • Nyitott kérdés, probléma esetén Mentor szakmai segítségét igénybevenni – a szolgáltatás térítésmentes
Read more

ESZA kimeneti kérdőív kitöltése

Az ESZA kimeneti kérdőív felületen szükséges az adatok pontos kitöltése.

Teendője ebben a pályázati szakaszban:

Az online kitöltést követően PDF dokumentumot kérünk (későbbiekben) legenerálni és aláírva eljuttatni.

Read more

Aktuális státusza/pályázati szakasz leírás Pályázóra vonatkozó dátumok határidők Pályázóra vonatkozó információ tartalom Teendője ebben a pályázati szakaszban
Regisztráció Dátum

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendszer generálja

Regisztráció: Kérjük a regisztrációs felületen az adatok pontos kitöltését, különös tekintettel a telefonszám, a név és az e-mail cím helyes megadására. Folyamatosan történik a regisztráció, a lezárásról tájékoztatás kerül majd ki a honlapra. Várni további értesítésünket, a teendőkről tájékoztató üzenetet küldünk.
Szándéknyilatkozat kitöltve Dátum, okmányok és Foglalkoztatási osztály által kiadott dokumentumok pályázó által csatolva

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendszer generálja

SZÁNDÉKNYILATKOZAT benyújtás: A Szándéknyilatkozat kitöltendő űrlapja a Regisztráció-E-Ügyintézés menüpont alatt a Regisztráció-Szándéknyilatkozat-Támogatási szerződés fülön érhető el. Kérjük, minden adatmező kitöltését, pontos jelenleg érvényes adatokkal való feltöltését. Kérjük, a személyes okmányokat (személyi igazolvány vagy jogosítvány, vagy útlevél és lakcímet igazoló kártya) feltölteni a dokumentum csatolás lehetőségnél valamint a Foglalkoztatási osztályon kiállított IGR Irányítólapot (25 év alattiaknál) vagy Hatósági Igazolást (25 év felettieknél) is töltse fel amennyiben rendelkezik már ezzel a dokumentummal. Ha még nem álláskereső, kérjük egy nyilatkozat feltöltését amelyben leírja, kb mikor lesz álláskereső. A kész Szándéknyilatkozatot menteni kell, utána kérjük kinyomtatni, aláírni. Kérjük, hozza magával a későbbiekben megrendezésre kerülő kompetenciamérésre, vagy juttassa el ajánlva tértivevénnyel az alábbi címre: MVA 1277 Budapest 23, Pf: 4. Kompetenciamérési alkalomra személyesen elhozható, vagy postai úton megküldendő az MVA 1277 Bp.23. Pf:4 címre.
Szándéknyilatkozat beérkezett Dátum

 

 

 

 

 

 

 

 

MVA írja be

Kompetencia mérésen részt vett Dátum, Eredmény

 

 

 

 

 

 

 

 

MVA írja be

Kompetenciamérés: A kompetenciamérés egy több lépcsős kiválasztási folyamatnak a része, várhatóan: papíralapon személyesen kitöltendő teszt jellegű és 4-5 mondatban kifejtős, matematikai műveletek megoldására lehet számítani, továbbá online teszt kitöltés, meghallgatás lehetséges. Részvétel a kompetenciamérésen: A megadott időpontban és helyszínen 10-15 perccel korábban érkezés, toll, számológép szükséges. Okos telefon, táblagép egyéb mobil készülék nem használható. További tájékoztatást e-mailen küldünk. Várni az eredményt (e-mail)
Támogatási szerződés beérkezett Dátum

 

 

 

 

 

 

 

 

MVA írja be

KISOSZ konzorciumával kötendő támogatási szerződés: A KISOSZ konzorciumával kötendő Támogatási szerződés a Regisztráció-E-Ügyintézés menüpont alatt a Regisztráció-Szándéknyilatkozat-Támogatási szerződés fülön érhető el. Kérjük, töltse le, 3 példányban nyomtassa ki, majd mind 3 példány minden oldalán írja alá, utolsó oldalon az aláírásnál, dátumozza. A támogatási szerződés kötelező melléklete 25 év alatt a Foglalkoztatási Osztályról kikért IGR Irányítólap vagy 25 év felett a Hatósági Igazolás, amelyek igazolják az álláskeresési jogosultsági feltételt 1 eredeti 2 másolati példányban. A három eredeti példány szerződést és mellékletét postai úton ajánlva tértivevénnyel juttassa el az alábbi címre: MVA 1277 Budapest 23, Pf: 4 vagy hozza magával a kompetencimérésre/Nyílt napra. A támogatási szerződés hatályba lépésével, kétoldalú aláírásával, Ön kötelezettséget vállal, arra, hogy elvégzi a program által ingyenesen biztosított képzést, és betartja a szerződésben foglalt feltételeket. Beküldeni 4 eredeti példányban a Támogatási szerződést és eredeti példányban 25 év alattiaknál az IGR Irányítólapot 25 év felettieknél a Hatósági Igazolást az álláskeresésről.
Támogatási szerződés hatálybalépett Dátum

 

 

 

 

 

 

 

 

MVA írja be

Várni az általunk aláírt 1 eredeti példány TSZ-t, amelyet postán küldünk meg, valamint a KÉPZÉS-igényfelmérés-képzési csoportba csatlakozás fülön jelezni mely településen és mikortól tud képzésre járni.
ESZA adatszolgáltatás bemeneti kérdőív kitöltésre került Dátum

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendszer generálja

Az ESZA adatszolgáltatás, minden Uniós pályázat esetében kötelezően kitöltendő a pályázók által. Az ESZA adatszolgáltatás bemeneti kitöltendő űrlapja a Regisztráció-E-Ügyintézés menüpont alatt a az ESZA bemeneti kérdőív fülön érhető el. ESZA bemeneti űrlap kitöltése szerződés mellékleteként való beküldése

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ Űrlap kitöltése után töltse le, nyomtassa a dokumentumot 1 példányban írja alá és a Támogatási szerződés mellékleteként juttassa el postai úton az MVA 1277 Bp.23 Pf: 4 címre.

Képzésbe vonásról szóló Határozat kiállításra került Dátum határozat csatolva

 

 

 

 

 

 

 

 

MVA írja be

Képzésbe vonásról szóló Határozat: hivatalos dokumentum, amely feljogosítja a jelentkezőt, hogy a program által biztosított képzésre járjon. Online kerül fel a saját felületére mely letölthető. Várni a határozatot majd letölteni.
KÉPZÉS-igényfelmérés-képzési csoportba csatlakozás fülön jelezni mely településen és mikortól tud képzésre járni.
Képzésen részt vett Kezdeti-Vége dátum

 

 

 

 

 

 

 

 

MVA írja be

Képzés: Tanúsítvány átvétele a képző szervezettől (NEM A KISOSZ Konzorciuma állítja ki)
Üzleti tervezést segítő tanácsadásban részesült Dátumok

 

 

 

 

 

 

 

 

???

Tanácsadás: A program, minden pályázó részére, biztosít tanácsadókat, akik segítik az üzleti tervezés során felmerülő kérdések megválaszolásában kis csoportos vagy egyéni tanácsadás keretében. A képzésekkel párhuzamosan folyamatosan lehetősége nyílik konzultációkra a megadott időpontokban a tanácsadókkal. A tanácsadás térítésmentesen vehető igénybe minden a programban és képzésben résztvevő számára.
Előzetes Üzleti terv benyújtása Dátum, pályázó által csatolva

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendszer generálja

Előzetes üzleti terv beadása:  Az előzetes Üzleti terv benyújtása a Regisztráció-E-Ügyintézés menüpont alatt az ÜZLETI TERV benyújtás fülön lehetséges (csak online beküldendő). Az Üzleti terveket 2 körben értéklik a szakértők, első alkalommal hiánypótlást (amennyiben szükséges) küldünk ami alapján javítani szükséges az előzetes Üzleti tervet és a javítás után végleges formában kérjük benyújtani. Előzetes Üzleti terv online feltöltése a honlapra, majd várni a szakértői visszajelzést, annak megfelelően javítani.
Végleges üzleti terv beérkezett postai és online Dátumok (több) pályzó által csatolva

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendszer generálja+MVA írja be

Végleges Üzleti terv beadása: Az megküldött értékelés alapján, amennyiben szükséges, kérjük, végezze el a javításokat pontosításokat az értékelésnek megfelelően, amennyiben az Üzleti terve befogadható értékeléssel érkezett vissza, csak beküldeni szükséges. Beadással kapcsolatos részletes leírás: Üzleti terv Útmutató. Online csatolni és postán eredeti példányban is beküldendő megfelelő példányszámban. A végleges Üzleti terv benyújtása a Regisztráció-E-Ügyintézés menüpont alatt az ÜZLETI TERV benyújtás fülön lehetséges online. Postai beküldés: MVA 1277 Bp.23 Pf: 4 A végleges Üzleti tervet postai úton megküldeni eredeti példányban valamint online feltölteni a honlapra
Üzleti tervet jóváhagyó Tanúsítvány kiadva Dátum,Tanúsítvány online csatolva

 

 

 

 

 

 

 

 

MVA írja be

Üzleti tervet jóváhagyó Tanúsítvány: A Regisztráció-E-Ügyintézés menüpont alatt STÁTUSZAIM-Letölthető dokumentumaim fül alatt lesz elérhető. Tanúsítvány letöltése az online felületéről.
Vállalkozás alapítás, második komponens pályázat beadása
Vállalkozás adatai Űrlap kitöltése
Dátum

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendszer generálja

Második komponens pályázat benyújtás: részletes leírás a honlapon a Programról menüpont alatt található, a GINOP-5.2.7-18 Fiatalok Vállalkozóvá válásának támogatása és a GINOP-5.1.10-18 Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása pályázatok elnevezések alatt Vállalkozás alapítás, online űrlap kitöltése, tájékoztatva a KISOSZ Konzorciumát.
Mentorálás biztosítása Dátum Mentorálás: A vállalkozás megalapításától, minden pályázónak mentori segítséget biztosít a program a második komponens – a GINOP-5.2.7-18 Fiatalok Vállalkozóvá válásának támogatása és a GINOP-5.1.10-18 Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása pályázatok – benyújtásában. Mentorok elérhetőségei később kerülnek fel a honlapra.
ESZA adatszolgáltatás kimeneti kérdőív kitöltésre került Dátum

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendszer generálja

Az ESZA adatszolgáltatás, minden Uniós pályázat esetében kötelezően kitöltendő a pályázók által. Az ESZA adatszolgáltatás kimeneti kitöltendő űrlapja a Regisztráció-E-Ügyintézés menüpont alatt a az ESZA kimeneti kérdőív fülön érhető el. ESZA kimeneti űrlap kitöltése.