#4160
Borka Péter
Felhasználó

A támogatást igénylő vállalkozás által megvalósítandó, az üzleti tervének megfelelő és a – vállalkozásindításához szükséges alább felsorolt tevékenységekre a foglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolható költségek maximum 40%-ának mértékéig terjedő átalányban részesül:

A 3,2 milliós max bértámogatás mellett, a pályázatban meghatározott dolgokra, melyek segítik a vállalkozást felvető max 1,3 millió Ft. Ezt a 40% átalány részt úgy kell érteni, hogy 1 millió Ft elszámolandó költség esetén 400.000 Ft-ot vehetek fel és az elszámolási időszak végén a maradék 600.000-t?